• English
  • Svenska

Stockdog Trials

Inga trials är inbokade i Kroksbo 2020


Ladda ner anmälningsformulär (Entry Form) här ››

Ladda ner ASCA Stockdog Rulebook ››

I och med att anmälan skrivs under och skickas in, godkänner du att vi publicerar ditt namn, din hunds namn och era poäng i resultatlistor på hemsidan och i sociala medier. Om du inte önskar finnas med med era namn i listorna, ber vi dig maila till kassor@swedasc.se. Samtliga resultat skickas även in till ASCA. 


Hur anmäler jag mig?

Du behöver inte vara medlem i SWEDASC eller någon annan ASCA-klubb i Europa för att få triala! Pre-entry öppnar ca 5 veckor före trialen och håller öppet fram tills ca 1 vecka före trialstart. Det är begränsat antal platser och först till kvarn gäller, så var uppmärksam på besked här på hemsidan om trialen blir full! Betalning för anmälda runs ska sättas in på SWEDASCs konto 82842 04 648 238 6 eller bankgiro 174-9092 samtidigt med anmälan och märkas med ”trial” + ditt namn. En utskrift/PDF ska göras på inbetalningen och denna måste bifogas med anmälan där datum för insättningen syns och vad som står som meddelande. Observera att anmälningar som görs före pre-entry öppnar inte accepteras! Om trialen blir full, sätts man i turordning upp på väntlista och får besked om detta. Blir det inga återbud, betalas pengarna tillbaka efter trialen. Vid avbokning av förbokade runs, betalas endast pengarna tillbaka om platsen/platserna fylls av någon på väntlistan. Blir trialen inte full under pre-entry-tiden, kan runs köpas på morgonen i samband med registreringen mot en lite högre kostnad. Vid ev. avbokningar under själva trialen, måste de gå via sekreteriatet till de som i står på väntlista. Inga runs får säljas utan sekreteriatets vetskap!

Varje domare får döma max 50 runs totalt per dag. Även antalet djur styr hur många runs som kan erbjudas. Vid två trials per dag (AM/PM), kan man anmäla sig till dubbla runs per djurslag. För att så många som möjligt ska få chans att delta och om intresset är stort, kan de som bokat dubbla runs per dag vid AM/PM-trial, komma att få sina extra runs strukna. (Och pengarna tillbaka för dessa runs.) Är det bara en trial per dag, kan man anmäla max 1 run per djurslag och hund! Man är själv ansvarig för att hålla reda på vilken nivå man är och för vilka domare man fått godkända runs på den nivån tidigare. Två godkända runs per nivå och djurslag för två olika domare är det som gäller för att man ska bli färdig med en nivå. Samma domare som godkänt ett run i t ex Started-nivån på får, kan döma och godkänna ett run i nästa nivå, dvs i Open på får i detta fall.

Man anmäler en hund per entryform och fyller i den NOGA, komplett och tydligt. Samtliga entryforms måste undertecknas av föraren (på högra sidan av anmälningsformuläret). Tillsammans med protokollen från trialen skickas samtliga entryforms in till ASCA för registrering. De certifikat som hunden vunnit, postas sedan till föraren alt. ägaren och det är väldigt viktigt att anmälningsformulären är tydligt ifyllda inklusive hundens registreringsnr/trackningnr. Hundens svenska registreringsnr har inget med detta att göra och ska därför INTE fyllas i. Hunden behöver dock INTE ha ett registeringnr/trackingnr för att få triala. Godkända resultat kan du skicka in till ASCA i efterhand för registrering om så önskas, i samband med ansökan av ett registeringsnr/trackingnr för hunden.

Anmälan görs endast via post till SWEDASC, c/o Veronica Hagéus, Kroksbo Gård, 744 93 Runhällen. Poststämpel gäller och trialplatserna fylls upp i turordning vartefter anmälningar kommer in. Anmälningsformulär som är inskickade före pre-entry öppnar, är inte giltiga. Se flyers för övrig information!

Ladda ner anmälningsformulär (Entry Form) här ››