• English
  • Svenska

Om SWEDASC & ASCA

SWEDASC

För att få arrangera ASCA-events, måste en ”Affiliate Club” – en filial/underklubb till ASCA bildas. Det gäller både i hemlandet USA och i Europa. SWEDASC (Swedish Australian Shepherd Club), blev en godkänd ASCA-klubb i november 2012, främst i syftet att arrangera olika vallningstrials på den ASCA-arena som finns i Kroksbo, men i framtiden förhoppningsvis även övriga delar av ASCA-programmet, som utställning, agility, rallylydnad m. fl.

Alla events ASCA-events måste göras via en klubb och naturligtvis följa ASCAs regler. Eventen godkänns av ASCA och får ett unikt ”sanktion number”. Oavsett vilken typ av arrangemang man vill göra, måste domaren vara utbildad och godkänd av ASCA inom det området. Några domare är godkända inom flera områden, t ex vallning och utställning, men de flesta bara inom ett. I Europa har vi förnärvarande två ASCA-domare i vallning, men ytterligare en är under utbildning.

Precis som alla ASCA-klubbar är SWEDASC en ideell och icke vinstdrivande förening.

ASCA

ASCA är aussiens moderklubb och bildades 1957 som en icke vinstdrivande förening. Det ökade intresset för att tävla ledde till att ASCA började utveckla sina olika program, där vallningsprogrammet var först ut.

Idag kan du få ASCA-certifikat och titlar genom de olika programmen, som var och en har en egen ansvarig arbetsgrupp: Agility, lydnad, rallylydnad, spår, utställning och vallning. ASCA har över 100 ”Affiliate Clubs” nationellt och internationellt och de är dessa som arrangerar ASCA-godkända utställningar och tävlingar.

I januari 2010 fanns det ungefär 165 000 hundar i ASCAs avelsregister. Tillsammans med samtliga resultat och titlar som ASCA-registrerade hundar vunnit genom åren, gör det ASCA register till Nordamerikas största för en enskild hundras.

Att upprätthålla rasstandarden är ett av ASCAs viktigaste ansvarsområden. Alla uppfödare bör hålla sig till rasstandarden och exteriört ska hundarna bli bedömda i utställningsringen. Nuvarande rasstandard godkändes 1977. Sedan lång tid tillbaka har ASCA förstått att det varit många hundrasers fall att deras rasstandard ändrats pga mode, nyck eller tyckanden.

login