• English
  • Svenska

Medlem

SWEDASC har följande varianter av medlemskap, som måste förnyas en gång per år:

Fullbetalande – 200 kr/år

Som fullbetalande medlem får du nyhetsbrev via mail, förhandsinfo om aktiviteter och clinics på Kroksbo Gård samt möjlighet till träning vid andra tillfällen än clinics.

Rösträtt.

Fullbetalande medlem förväntas att vara aktiv i föreningen och hjälpa till vid tävlingar och arbete i föreningen/på gården inför och efter trial med banor, stallar m.m. För att bli medlem i SWEDASCs styrelse, måste du vara fullbetalande i SWEDASC OCH "full member" i ASCA (ladda ner ASCA Full Membership Application här: http://asca.org/Portals/0/app.pdf). Vänligen skicka ett mail till kassor@swedasc.se om du önskar bli fullbetalande medlem. Inbetalning av medlemsavgift sker efter bekräftelse.

Servicemedlem – 100 kr/år

Som servicemedlem får du nyhetsbrev via mail och info om aktiviteter.

Ingen rösträtt.

Familjemedlem – 50 kr/år

Som familjemedlem kopplat till ett fullbetalande alt. servicemedlemskap får du nyhetsbrev via mail och info om aktiviteter.

Ingen rösträtt.

Juniormedlem – 50 kr/år

Gäller för dig som är mellan 7-17 år. Som juniormedlem får du nyhetsbrev via mail och info om aktiviteter. Ingen rösträtt.

Förnyelse per första januari varje år

Avgiften betalas in till SWEDASCs bankgiro 174-9092 eller bankkonto 82842 04 648 238 6 (Swedbank) och gäller fram till sista december samma år. Insättningen ska märkas med ditt namn efter att du mailat dina uppgifter till kassor@swedasc.se (namn, adress, mailadress, mobilnr och hundras). Vid förnyelse kommande år, märks insättningen med namn och medlemsnr.

 

ASCA-medlemskap och hundregistreringar

För att triala behöver du INTE vara medlem i SWEDASC eller någon annan ASCA-klubb i Europa! Din hund behöver heller inte vara registrerad i ASCA för att få triala, men om du vill att hundens resultat ska registreras med möjlighet till att få ASCA certifikat, måste den antingen ha ett registreringsnr eller ett trackingnr. För detta betalar man en engångskostnad till ASCA och därefter är hunden under sin livstid registrerad i ASCA.

Om man vill ha ett registreringsnr till sin hund, måste först uppfödaren registrera kullen i ASCA och därefter fylla i din hunds anmälningsformulär, som du sedan skickar in till ASCA. Foton på hunden från vänster resp. höger måste också bifogas. Priset ökar efter att hunden fyllt 1 år. Endast aussies kan registreras på detta sätt.

För att få ett trackingnr krävs endast ett ifyllt anmälningsformulär samt att avgiften betalas (fn $10 per hund). Trackingnr gäller alla vallhundsraser godkända av ASCA. Formuläret för trackingnr hittar du här: http://asca.org/Portals/0/trackapp.pdf

För både registreringsnr och trackingnr, krävs minst ett servicemedlemskap för dig i ASCA (gäller 1 år och behöver inte förnyas om man inte vill). Medlemsansökan hittar du här: http://asca.org/Portals/0/app.pdf
SWEDASC kan inte vara behjälplig med ansökningar om medlemskap eller hundregistreringar till ASCA.

login