• English
  • Svenska

Föregående års Trials

›› September-trialsen är avslutade! Stort grattis till alla fina resultat och nya titlar!

Domare: John Knepper
Resultatlistor finns under "Resultat".
 

Tack alla som trialat och hjälpt till under denna säsong!

›› Stort grattis till fyra nya ASCA WTCh-titlar vid trialen i september!


TRIAL AVSLUTAD STOCKDOG TRIALS I OKTOBER med domarna Chris Caldwell (USA) och Anneke de Jong (Holland), på Kroksbo Gård, Uppland.

 

12/10

Chris Caldwell – Farm Trial Mix (Ducks/Sheep)

PDF iconFarmtrial Flyer 12 Oct 2013

 

13/10

Chris Caldwell & Anneke de Jong – Arenatrial AM+PM
// Cattle/Sheep/Ducks // B-course

PDF iconArena Trial Flyer 13 Oct 2013

 


TRIAL AVSLUTAD STOCKDOG TRIALS I JULI med domarna Tanya Wheeler (Canada) och Roy Sage (Texas, USA), på Kroksbo Gård, Uppland.

ASCA Farmtrial Results 17 July [PDF]
ASCA Farmtrial Results 18 July [PDF]

ASCA Trial Results 20 July AM [PDF]
ASCA Trial Results 20 July PM [PDF]
ASCA Trial Results 21 July [PDF]

Hur anmäler jag mig?

Pre-entry öppnar ca 5 veckor före trialen och håller öppet fram tills ca 1 vecka före trialstart. Det är begränsat antal platser och först till kvarn gäller, så var uppmärksam på besked här på hemsidan om trialen blir full! Betalning för anmälda runs ska sättas in på SWEDASCs konto 82842 04 648 238 6 eller bankgiro 174-9092 samtidigt med anmälan och märkas med ”trial” + ditt namn. En utskrift/PDF ska göras på inbetalningen och denna måste bifogas med anmälan där datum för insättningen syns och vad som står som meddelande. Observera att anmälningar som görs före pre-entry öppnar inte accepteras! Om trialen blir full, sätts man i turordning upp på väntlista och får besked om detta. Blir det inga återbud, betalas pengarna tillbaka efter trialen. Vid avbokning av förbokade runs, betalas endast pengarna tillbaka om platsen/platserna fylls av någon på väntlistan. Blir trialen inte full under pre-entry-tiden, kan runs köpas på morgonen i samband med registreringen mot en lite högre kostnad. Vid ev. avbokningar under själva trialen, måste de gå via sekreteriatet till de som i står på väntlista. Inga runs får säljas utan sekreteriatets vetskap!

Varje domare får döma max 50 runs totalt per dag. Även antalet djur styr hur många runs som kan erbjudas. Vid två trials per dag (AM/PM), kan man anmäla sig till dubbla runs per djurslag. För att så många som möjligt ska få chans att delta och om intresset är stort, kan de som bokat dubbla runs per dag vid AM/PM-trial, komma att få sina extra runs strukna. (Och pengarna tillbaka för dessa runs.) Är det bara en trial per dag, kan man anmäla max 1 run per djurslag och hund! Man är själv ansvarig för att hålla reda på vilken nivå man är och för vilka domare man fått godkända runs på den nivån tidigare. Två godkända runs per nivå och djurslag för två olika domare är det som gäller för att man ska bli färdig med en nivå. Samma domare som godkänt ett run i t ex Started-nivån på får, kan döma och godkänna ett run i nästa nivå, dvs i Open på får i detta fall.

Man anmäler en hund per entryform och fyller i den NOGA, komplett och tydligt. Samtliga entryforms måste undertecknas av föraren. Tillsammans med protokollen från trialen skickas samtliga entryforms in till ASCA för registrering. De certifikat som hunden vunnit, postas sedan till föraren alt. ägaren och det är väldigt viktigt att anmälningsformulären är tydligt ifyllda inklusive hundens registreringsnr/trackningnr. Hundens svenska registreringsnr har inget med detta att göra och ska därför inte fyllas i.

Anmälan görs endast via post till SWEDASC, c/o Veronica Hagéus, Kroksbo Gård, 744 93 Runhällen. Poststämpel gäller och trialplatserna fylls upp i turordning vartefter anmälningar kommer in. Anmälningsformulär som är inskickade före pre-entry öppnar, är inte giltiga. Se flyers för övrig information!

login