• English
  • Svenska

ASCA Stockdog program

Vad är en ASCA Stockdog Trial?

Det finns tre olika klasser på en ASCA Trial: Started Trial Dog (STD), Open Trial Dog (OTD) och Advanced Trial Dog (ATD) och tre olika djurslag inom varje klass: Får, anka och nöt. När du fått två godkända ”runs” per klass och djurslag, för två olika domare, kan du lägga följande titlar till hundens namn: STDsdc, OTDsdc och till sist ATDsdc – eller WTCH, Working Trial Champion, en titel som du bara får om du fått godkända runs i den högsta klassen på alla djurslag. Förkortningarna ”sdc” efter klassen står för sheep/ducks/cattle. Då är det lätt att se hur långt man kommit i respektive klass eller om man valt att inte tävla på ett visst djurslag.

Per 2010 finns det sex olika arenabanor inom ASCAs Stockdog Trial program (Course A-F) samt två banor motsvarande fälthämt (Post Advanced, Course A-B). På de olika banorna står hinderna utsatta med vissa skillnader och bildar olika utmaningar längs banan. Det blir såklart svårare och svårare ju högre upp i de olika klasserna man kommer. I den högsta klassen Advanced t. ex., får man inte gå med sin hund längre än till ca hälften av banan. Därfrån ska hunden sedan dirigeras på avstånd resten av banan, förbi grindar, igenom en tratt eller in i en fålla. I Started nivån får man följa med sin hund runt hela banan. Banskisser finns i Stockdog Rules. http://www.asca.org/Portals/0/StockdogRules.pdf

Godkända poäng är minst 69 (av 100 möjliga) på Started nivån, och minst 88 (av 125 möjliga) på Open och Advanced nivån.

Post Advanced är klassen efter Advanced där det tävlas på får och nöt, på ett större område eller fält. På en Post Advanced bana finns inga staket, utan banområdet är utmärkt genom t ex stängsel eller tråd. Det finns två banor i klassen, A och B, och varje run får ta max 15 min. Tappar förare och hund kontrollen över djuren så att de flyttar sig utanför banområdet, är runet över. En Post Advanced-hund ska kunna arbeta effektivt på vilket avstånd som helst från föraren, utan hjälp av ett staket. Dessa hundar bör kunna hantera alla typer av djur, från flyktiga/lätta till klistriga/tunga med maximal kontroll och minimal stress. Godkänd poäng är 88 av 125 möjliga och för titeln PATDsc (Post Advanced Trial Dog sheep/cattle), krävs två godkända resultat för två olika domare.

Vad är en Farmtrial?

En ASCA-Farm Trial ska simulera dagligt gårdsarbete för att visa aussiens skicklighet och förmåga som praktiskt arbetande vallhund. Ingen Farm Trial är den andra lik, men samtliga måste innehålla några obligatoriska moment: Hämt, fållning, sortering och ”chute-work” (att föra djuren genom en smal gång eller en tratt). Därutöver ska två unika/lokala moment genomföras och dessa kan vara t ex lastning, simulerad vägning/fotbad, naturliga/lokala hinder eller broar, att hålla djuren på ett avgränsat område osv. Banskissen till varje Farm Trial måste godkännas av ASCA.

Det finns två nivåer inom Farm Trial-programmet: Open och Advanced. Alla börjar på Open-nivån och man behöver inte ha klarat Started-nivån på Arenatrials för att få starta på en Farm Trial. Titel får man när man klarat två godkända (qualifying) runs för två olika domare per nivå och klass/djurslag. Efter två godkända runs i en klass/på ett djurslag, är det tillåtet att stanna i Open-nivån i upp till 60 dagar om man önskar eller flytta upp direkt till Advanced-nivån. Man behöver inte vänta tills ASCA skickat certifikatet (gäller endast de som har sina hundar registrerade alt. har ett trackingnr i ASCA. Se informationruta nedan!)

Klasserna/djurslagen i en Farm Trial kan vara nöt (c för cattle), får (s för sheep) och anka (d för ducks). Det finns även en mix-klass (m för multiple classes), där hunden ska arbeta separat med olika djurslag under en och samma Farm Trial-bana – t ex får och anka, nöt och anka eller får och nöt.

ASCA-titlarna för en Farm Trial är: OFTD (Open Farm Trial Dog) och AFTD (Advanced Farm Trial Dog). Efter titeln lägger man klassen/djurslaget när man klarat två godkända runs per nivå och djurslag: OFTDcsdm resp. AFTDcsdm (där bokstaven efter titeln står för catte/sheep/ducks/multiple). Godkända poäng är minst 91 (av 130 möjliga) på både Open och Advanced nivån.

Ladda ner reglerna för hela ASCAs vallningsprogram ”Stockdog Rules” (1/14)›› http://www.asca.org/Portals/0/StockdogRules.pdf

Hur anmäler jag mig?

Du behöver inte vara medlem i SWEDASC eller någon annan ASCA-klubb i Europa för att få triala! Pre-entry öppnar ca 5 veckor före trialen och håller öppet fram tills ca 1 vecka före trialstart. Det är begränsat antal platser och först till kvarn gäller, så var uppmärksam på besked här på hemsidan om trialen blir full! Betalning för anmälda runs ska sättas in på SWEDASCs konto 82842 04 648 238 6 eller bankgiro 174-9092 samtidigt med anmälan och märkas med ”trial” + ditt namn. En utskrift/PDF ska göras på inbetalningen och denna måste bifogas med anmälan där datum för insättningen syns och vad som står som meddelande. Observera att anmälningar som görs före pre-entry öppnar inte accepteras! Om trialen blir full, sätts man i turordning upp på väntlista och får besked om detta. Blir det inga återbud, betalas pengarna tillbaka efter trialen. Vid avbokning av förbokade runs, betalas endast pengarna tillbaka om platsen/platserna fylls av någon på väntlistan. Blir trialen inte full under pre-entry-tiden, kan runs köpas på morgonen i samband med registreringen mot en lite högre kostnad. Vid ev. avbokningar under själva trialen, måste de gå via sekreteriatet till de som i står på väntlista. Inga runs får säljas utan sekreteriatets vetskap!

Varje domare får döma max 50 runs totalt per dag. Även antalet djur styr hur många runs som kan erbjudas. Vid två trials per dag (AM/PM), kan man anmäla sig till dubbla runs per djurslag. För att så många som möjligt ska få chans att delta och om intresset är stort, kan de som bokat dubbla runs per dag vid AM/PM-trial, komma att få sina extra runs strukna. (Och pengarna tillbaka för dessa runs.) Är det bara en trial per dag, kan man anmäla max 1 run per djurslag och hund! Man är själv ansvarig för att hålla reda på vilken nivå man är och för vilka domare man fått godkända runs på den nivån tidigare. Två godkända runs per nivå och djurslag för två olika domare är det som gäller för att man ska bli färdig med en nivå. Samma domare som godkänt ett run i t ex Started-nivån på får, kan döma och godkänna ett run i nästa nivå, dvs i Open på får i detta fall.

Man anmäler en hund per entryform och fyller i den NOGA, komplett och tydligt. Samtliga entryforms måste undertecknas av föraren. Tillsammans med protokollen från trialen skickas samtliga entryforms in till ASCA för registrering. De certifikat som hunden vunnit, postas sedan till föraren alt. ägaren och det är väldigt viktigt att anmälningsformulären är tydligt ifyllda inklusive hundens registreringsnr/trackningnr. Hundens svenska registreringsnr har inget med detta att göra och ska därför inte fyllas i. Hunden behöver dock INTE ha ett registeringnr/trackingnr för att få triala. Godkända resultat kan du skicka in till ASCA i efterhand för registrering om så önskas, i samband med ansökan av ett registeringsnr/trackingnr för hunden. Se längre ner på sidan!

Anmälan görs endast via post till SWEDASC, c/o Veronica Hagéus, Kroksbo Gård, 744 93 Runhällen. Poststämpel gäller och trialplatserna fylls upp i turordning vartefter anmälningar kommer in. Anmälningsformulär som är inskickade före pre-entry öppnar, är inte giltiga. Se flyers för övrig information!

Inte bara aussies är välkomna på ASCA-trials!

ASCA har godkänt över 50 vallhundsraser som är välkomna att triala i ASCAs vallningsprogram. Hela listan hittar du här: PDF iconOtherBreed_ASCA.pdf

För att hundens resultat ska registreras i ASCA och för att titlar och championat ska kunna erhållas, kvävs att hunden har ett sk. trackingnumber. Detta får man efter ansökan och betalning av en engångskostnad till ASCA  (fn. 10 dollar/hund) och därefter är hunden registrerad hela sin livstid i ASCA. Läs mer nedan! Det går mycket bra att triala även utan trackingnumber. Alla protokoll skickas in till ASCA efter avslutad trial, men resultat till hundar utan trackingnr registreras inte. (Vill man, kan godkända resultat registreras i efterhand hos ASCA i samband med ansökan av ett trackingnumber. Kopior på protokollen måste i så fall bifogas till ASCA för att verifiera resultaten.)

ASCA-medlemskap och hundregistreringar

För att triala behöver du INTE vara medlem i SWEDASC eller någon annan ASCA-klubb i Europa! Din hund behöver heller inte vara registrerad i ASCA för att få triala, men om du vill att hundens resultat ska registreras med möjlighet till att få ASCA certifikat, måste den antingen ha ett registreringsnr eller ett trackingnr. För detta betalar man en engångskostnad till ASCA och därefter är hunden under sin livstid registrerad i ASCA.

Om man vill ha ett registreringsnr till sin hund, måste först uppfödaren registrera kullen i ASCA och därefter fylla i din hunds anmälningsformulär, som du sedan skickar in till ASCA. Foton på hunden från vänster resp. höger måste också bifogas. Priset ökar efter att hunden fyllt 1 år. Endast aussies kan registreras på detta sätt.

För att få ett trackingnr krävs endast ett ifyllt anmälningsformulär samt att avgiften betalas (fn $10 per hund). Trackingnr gäller alla vallhundsraser godkända av ASCA. Listan på vilka det är hittar du ovan. Formuläret för trackingnr hittar du här: http://asca.org/Portals/0/trackapp.pdf

För både registreringsnr och trackingnr, krävs minst ett servicemedlemskap för dig i ASCA (gäller 1 år och behöver inte förnyas om man inte vill). Medlemsansökan hittar du här: http://asca.org/Portals/0/app.pdf
SWEDASC kan inte vara behjälplig med ansökningar om medlemskap eller hundregistreringar till ASCA.