• English
  • Svenska

ASCA registrering

ASCA-medlemskap och hundregistreringar

För att triala eller tävla inom ASCA-programmen behöver du INTE vara medlem i SWEDASC eller i någon annan ASCA-klubb i Europa och inte heller ha ett medlemskap i ASCA!

Din hund behöver INTE vara ASCA-registrerad eller ha ett tracking number för att få tävla inom:
• Vallningsprogrammet (Stockdog)
• Agilityprogrammet (Agility)

Hunden MÅSTE ha ett tracking number (eller vara ASCA-registrerad) för att få tävla inom:
• Lydnadsprogrammet (Obedience)
• Rallylydnadsprogrammet (Rally)
• Spårprogrammet (Tracking)

Alla 5 program ovan är öppna för andra raser än aussies. Om man vill att hundens resultat ska registreras i ASCA och erhålla ASCAs meriter, titlar och certifikat, måste hunden antingen ha ett registreringsnr eller ett trackingnr. För detta betalar man en engångskostnad och därefter är hunden registrerad i ASCA. Läs mer nedan om respektive!

Utställningsprogrammet är endast öppet för australian shepherds och hunden MÅSTE vara fullt ASCA-registrerad för att få delta. Detsamma gäller MVA-programmet ("Most Versatile Aussie"), där utställning ingår som en del.

Tracking number

För att få ett trackingnr krävs endast ett ifyllt anmälningsformulär, att avgiften betalas (fn. $10 per hund) samt minst ett servicemedlemskap för dig i ASCA (fn. $10). Servicemedlemskapet gäller 1 år och behöver inte förnyas om man inte vill. Trackingnr gäller alla hundraser godkända av ASCA för respektive program (utom utställning/Conformation, som endast är öppet för ASCA-registrerade aussies). Listan på godkända vallhundsraser hittar du under menyn Vallning/ASCA Stockdog program. Formuläret (PDF) för trackingnr och servicemedlemskap laddar du ner här ››

Eftersom man kan delta i både vallnings- och agilityprogrammet utan trackingnr, finns det möjlighet att få sina kvalificerande resultat registrerade hos ASCA i efterhand. Plats finns att fylla i resultat i ansökningsformuläret. Var noga med att spara trialprotokollen (score sheets)!

Full ASCA-registering för australian shepherds

Bara aussies kan bli fullt ASCA-registrerade, få registreringsnr och därmed ha möjlighet att starta i alla ASCAs program samt få ev. kullar efter sig registrerade. Om båda föräldradjuren till en kull är ASCA-registrerade, måste uppfödaren först registrera kullen i ASCA, för att därefter få individuella registeringsformulär för respektive hund i kullen som ägarna i sin tur skickar in till ASCA. Foton på hunden från vänster resp. höger sida måste också bifogas. För detta betalar man en engångskostnad och därefter är hunden under sin livstid registrerad i ASCA. Priset ökar efter att hunden fyllt 1 år, och skiljer också beroende på om man är service- eller fullmedlem. Är båda föräldradjuren ASCA-registrerade finns det inget annat sätt än detta att få sin hund fullt ASCA-registrerad. Uppfödaren måste själv ha ett aktivt fullt ASCA-medlemskap och föräldradjuren vara DNA-testade för att kullen ska kunna registreras. Formuläret (PDF) för kullregistrering kan laddas ner här ››

Foreign Registration

Om inget eller bara ett av föräldradjuren är ASCA-registrerad och hunden finns med i något "utländskt register", som FCI och i Sveriges fall SKK, kan man registrera sin aussie i ASCA via en sk. "Foreign Registration Application". Man skickar då in ett DNA-test och sin hunds stamtavla och ASCA söker bakåt i sitt register tills de med 100 % säkerhet hittar hundens härstamning. Alla led/stamtavlor från den utländska hunden bak till de ASCA-registrerade förfäderna måste föras in i ASCAs register. Går det inte att hitta härstamningen, kan hunden inte få en ASCA-stamtavla och heller inte registreras.

I och med ovan process, är det relativt dyrt med en "Foreign Registration Application": Förutom kostnaden för ansökan (f.n. $ 100), tillkommer ett DNA-test (som beroende på kit kostar mellan f.n. $41-$46) och ett fullt ASCA-medlemskap (f.n. $50), dvs totalt mellan $191–$196. Frågor kring "Foreign Registration Application" mailas till Ray Fryar, vid ASCA Business Office (manager@asca.org), dit även hundens stamtavla skickas. Det är han som också hanterar hundens DNA-resultat, vilket tar 4–6 veckor att få klart från det att testet skickas in till ASCA.

Läs om ASCAs DNA-program här ››

Ansökan (PDF) om fullt ASCA-medlemskap laddas ner här ››

SWEDASC kan inte vara behjälplig med ansökningar om medlemskap eller hundregistreringar till ASCA. På ASCAs hemsida - www.asca.org – under fliken "Forms and Rule Books" finns alla typer av formulär och regler att hitta, alla som nerladdningsbara PDFer. Har du frågor om medlemskap, DNA-test, hundregistreringar eller annat, hittar du kontaktuppgifter till ASCA Business Office här ››

login